Privacy beleid

Met betrekking tot de bescherming van uw gegevens en privacy geldt het volgende privacybeleid: De Osteo Hoeve garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent.

In het kader van onze (para-) medische dienstverlening, legt De Osteo Hoeve gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e- mailadres, etc).

De osteopaten in onze praktijk gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun osteopathie gerelateerde handelingen. Hiernaast worden gegevens verzameld over de aandoening van uw paard waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten.Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Op deze website zijn links opgenomen naar andere websites. De Osteo Hoeve is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Uw persoonsgegevens worden door De Osteo Hoeve verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw ‘bestelling/aankoop’ en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op odeosteohoeve@gmail.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? U kunt dan een vraag stellen via deosteohoeve@gmail.com.