Privacy
beleid

Met betrekking tot de bescherming van uw gegevens en privacy geldt het volgende privacybeleid: Osteopaat Ann-Sophie Schellen Comm. V. garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent.

In het kader van onze (para-) medische dienstverlening, legt Osteopaat Ann-Sophie Schellen Comm. V. gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e- mailadres, etc).

De osteopaten in onze praktijk gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun osteopathie gerelateerde handelingen. Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten.Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Op deze website zijn links opgenomen naar andere websites. Osteopaat Ann-Sophie Schellen Comm. V. is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Uw persoonsgegevens worden door Osteopaat Ann-Sophie Schellen Comm. V. verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw ‘bestelling/aankoop’ en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op osteopaatschellen@gmail.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? U kunt dan een vraag stellen via osteopaatschellen@gmail.com.